Academia or Architect

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Commensurate on experience
Posted
04 May 2018
Closes
04 Jun 2018
Job (Function)
Academia, Architect
Contract Type
Freelance
Hours
Full Time

The design studio is the heart of making architecture. The Welsh School of Architecture invites professionals and academics to express their interest in engaging and supporting various design studios across different years for the academic year 2018/19 by 23rd May 2018.

Detailed information available under www.cf.ac.uk/archi/call

Y stiwdio ddylunio yw hanfod pensaernïaeth. Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn gwahodd gweithwyr proffesiynol ac academyddion i fynegi eu diddordeb mewn ymgysylltu a chefnogi amrywiaeth o stiwdios dylunio ar draws gwahanol flynyddoedd ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 erbyn 23 Mai 2018.

Cewch fanylion yn www.caerdydd.ac.uk/archi/call

More searches like this